Egzamin na uprawnienia budowlane | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Egzamin na uprawnienia budowlane

O ile pragniemy zdobyć dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest tożsamy dla wszystkich umiejscowienia, prócz tego składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia w biznesie budowlanej?
Głównie osoby, które chcą poszerzyć własne kompetencje i pozyskać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej powinny mieć świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść tylko osoby, które spełniają kryteria zawarte w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą dobrego tytułu naukowego, średniego bądź także wyższego, jak również posiadania odpowiednio długiego stażu w biznesie budowlanej np w biurze projektowym czy też na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Pamiętajmy również o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak także ograniczonej do typowych niedużych budynków, najmniejsze elementy znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, ale w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, przykładowo specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy też konstrukcyjno-budowlaną.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.


Post a Comment