Podnoszenie kwalifikacji – uprawnienia budowlane | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Podnoszenie kwalifikacji – uprawnienia budowlane

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Bez wątpienia zdobycie odpowiednich uprawnień pozwala na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane może dostać wyłącznie kandydat spełniający określone wytyczne, które można wyszukać w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą dobrego wykształcenia oraz długości stażu na placu tworzenia.
Uprawnienia w branży budowlanej
Podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. 1szy etap to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci wyborów administracyjnej. Pomiędzy licznych specjalności do najczęściej wybieranych trzeba mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna oraz konstrukcyjno- budowlana. Ażeby bardzo dobrze przygotować się do egzaminu, warto skorzystać z pomocy w postaci programu lub aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na zyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Warto zobaczyć: uprawnienia budowlane.


Post a Comment