Serwis urządzeń dźwigowych | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Serwis urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń użytych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Należy wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. Pośród urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane tylko o ile zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na zastosowanie wydaje właściwa jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie wyborów jest powiązane ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej. By odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Oznacza to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom oraz konserwacji. Należy jednakże pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone jedynie przez profesjonalne firmy. Co najważniejsze, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu detali z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba także o sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Należy także wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w przypadku montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Polecana strona: odbiory UDT Piła.

FacebookTwitterGoogle+Share


Post a Comment