Uprawnienia dla pracowników branży budowlanej | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Uprawnienia dla pracowników branży budowlanej

Branża budowlana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy oraz szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Powinno się jednak pamiętać, że uprawnienia budowlane można zyskać tylko i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto wiedzieć?
Przede wszystkim by podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, powinno się spełniać kilka głównych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą tytułu zawodowego związanego z branżą budowlaną oraz praktyki w biznesie budowlanej. Jedynie osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Jedynie pozytywne zdanie obu części pozwala zyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Generalnie uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch kategorii charakteryzuje się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się też na dokładnie sprecyzowane podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share


Post a Comment