Sprzęt do przegrywania kaset VHS | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Sprzęt do przegrywania kaset VHS

Dawniej nie korzystano z płyt DVD, bo po prostu ich nie było. Przed płytami CD i DVD korzystano z kaset VHS. To na nich nagrywano filmy z wesel czy innych uroczystości rodzinnych.

Do odtwarzania zawartości kaset VHS służyły specjalne urządzenia, które już raczej rzadko spotyka się w naszych domach. Z tego powodu też dość sporym powodzeniem cieszy się usługa, jaką jest przegrywanie kaset VHS. To nic innego jak przenoszenie zawartości kasety VHS na płytę DVD. Projektuje się to za pomocą specjalnych urządzeń. W znaczącej liczbie przypadków usługi w tym zakresie świadczą osoby, które na co dzień zajmują się nagrywaniem filmów czy szeroko rozumianym kamerowaniem. W wielu przypadkach przegrywanie VHS na DVD wynika nie tylko z tego, że nie ma już dostępu do urządzeń, na których możliwe będzie odtwarzanie zawartości takiej kasety, choćby zasadniczo to ten fakt na ma to wpływ. Poza tym kasety VHS mają to do siebie, że z czasem tracą one własne właściwości i w większości przypadków odczytanie tego, co jest na nich nagranie, nie jest możliwe. Płyty DVD mają większą żywotność, o ile jedynie odpowiednio się o nie dba i przechowuje we właściwych warunkach. Jeżeli ludzie nie mają już odtwarzaczy VHS, to bardzo często decydują się na to, aby przegrać to, co mają na kasetach na płyty DVD. Jest to jedyna możliwość, ażeby takie nagrania ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Z podobnych przyczyn projektuje się skanowanie slajdów. Taki zeskanowany slajd przechowuje się w komputerze albo na innym nośniku danych i dzięki temu można wrócić do niego, kiedy się pragnie.
Źródło: skanowanie slajdów.

FacebookTwitterGoogle+Share


Post a Comment