Jak działa miernik cęgowy | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Jak działa miernik cęgowy

Pomiary akustyczne kreuje się po to, aby sprawdzić, czy w danym pomieszczeniu albo na terenie otwartym, nie ma nadmiaru hałasu. Jeżeli okaże się, że przekroczone są normy, które regulują przepisy, należy prowadzić działania, które będą temu zapobiegać. W praktyce przy drogach używa się ekrany dźwiękoszczelne, dzięki którym mieszkańcy okolicznych domów nie odczuwają aż tak bardzo skutków tego, że samochody przejeżdżające pobliską drogą są bardzo hałaśliwe.

W przypadku hałasu w fabrykach, pracownicy którzy są na niego narażeni noszą specjalne słuchawki albo zatyczki akustyczne, oprócz tego muszą też wykonywać cyklicznie badania słuchu. Nie każdy może we własnym zakresie wytworzyć pomiar hałasu. Może on zostać wytworzony jedynie przez specjalne laboratorium badawcze, które dysponuje niezbędnym do przeprowadzania badań sprzętem. Z kolei mierniki cęgowe to przyrządy pomiarowe, które mają te same funkcje, co cyfrowy multimetr i służą do pomiaru natężenia prądu. Sporo z takich urządzeń może zmierzyć także inne parametry takie jak na przykład opór, napięcie oraz natężenie AC, prąd rozruchowy i temperaturę. POmiar, który wytwarza taki miernik jest bardzo precyzyjny a jego wyniki są w późniejszym czasie wyświetlane na ekranie LCD. NIektóre mierniki cęgowe mają co więcej wbudowaną latarkę, która pozwala wygodne wykonywanie pomiarów w ciemnych pomieszczeniach. Mierniki cęgowe są odporne na pył i wilgoć, można ich używać w skomplikowanych ustaleniach, w terenie. Nie ma ryzyka, że przez zanieczyszczenia taki miernik będzie demonstrował błędne pomiary elektryczne.

Zobacz więcej: pomiary akustyczne.


Post a Comment