Środki restrukturyzacyjne – do czego służą? | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Środki restrukturyzacyjne – do czego służą?

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością trzeba podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która gwarantuje audyt prawny, finansowy oraz organizacyjny gospodarstwa, jak też zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie powinno się zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, by uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to forma ochrony majątku. Warto także wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje w głównej mierze negocjacje z wierzycielami, które dotyczą między innymi umorzenia odsetek albo wydłużenia okresu spłaty zobowiązań inwestycyjnych. Celem działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto wspomnieć też, że doradztwo restrukturyzacyjne daje możliwość skorzystania z różnych form pomocy, które obejmują między innymi kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co umożliwia określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak również umowy z partnerami biznesowymi. Następnym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto zdawać sobie sprawę także, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego niezbędny jest właściwie wypełniony wniosek z załącznikami.

Polecamy: doradztwo restrukturyzacyjne.


Post a Comment