Zajęcia SI dla dzieci | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Zajęcia SI dla dzieci

Neurologopeda łódź to specjalista, który para się osobami z zaburzeniem mowy i komunikacji o charakterze neurologicznym. Innymi słowy, prowadzi terapię dla osób, u których problemy neurologiczne objawiają się w mówieniu i komunikowaniu z otoczeniem. Zazwyczaj są to dzieci, które urodziły się z dziecięcym porażeniem mózgowym lub urazami okołoporodowymi.

Pomaga także dorosłym po udarach i wypadkach, w wyniku których utracili swoje dotychczasowe kompetencje. W każdej chwili współpraca z pacjentem zaczyna się od postawienia właściwej diagnozy. Jeżeli jest nim dziecko, neurologopeda omawia ją z opiekunami dziecka i próbuje – również na bazie wywiadu z nimi – dobrać odpowiednie metody pracy. Bardzo dobrze poprowadzona terapia może ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie osobom, które mają problem z wysławianiem się, mówieniem i szeroko pojętą komunikacją. Wielu ludzi zastanawia się, czy neurologopeda to lekarz o specjazacji neurologicznej. Otóż nie. Neurologopedą może zostać osoba, która ukończyła studia logopedyczne. Specjalizować mogą się także pedagodzy i psycholodzy. To dość rozległa dziedzina i wymaga ciągłego dokształcania się, uczenia nowych metod oraz form pokonywania neurologicznych trudności pacjentów. Najczęściej neurologopeda prowadzi również zajęcia intergracji sensorycznej łódź dla swoich pacjentów. Może zdarzyć się tak, że w jednej poradni dziecko pracuje z neurulogopedą wprost nad mową oraz pedagogiem albo psychologiem na zajęciach z SI. Znacząca większość dzieci bardzo lubi te zajęcia, ponieważ na prawdę bardzo często przybierają one formę zabawy a jeśli prowadzone są w przyjaznej dla dziecka atmosferze, sukces jest murowany.

Źródło: neurologopeda łódź.


Post a Comment