Usługi stacji diagnostycznej | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Usługi stacji diagnostycznej

Wiele osób jadących swoimi autami na przeglądy rejestracyjne Zgierz nie może zrozumieć, że w trakcie nich diagności samochodowi są wyjątkowo dokładni i odmawiają podbicia przeglądu, jeśli auto ma jakieś błędy, dosłownie z pozoru drobne. Z tego także powodu kierowcy poszukują innej stacji diagnostycznej, wychodząc z błędnego założenia, że stacja diagnostyczna Zgierz, w której odmówiono im przedłużenia przeglądu samochodu jest zła. Nie jest tak.

Właśnie taka stacja jest dobra, bowiem nie przepuszcza się tam samochodów, które nie powinny pojawiać się na drogach publicznych. Na nieszczęście nie wszystkie stacje są takie. Znane są stacje, w których wystarczy na stacji pojawić się z dowodem rejestracyjnym pojazdu, a diagnosta podbije przegląd dosłownie nie oglądając samochodu.
Diagności także mogą odpowiadać karnie za poświadczenie nieprawdy
Warto pamiętać dlaczego stacja diagnostyczna i inne to miejsca, w których sprawdza się stan samochodu bardzo wnikliwie. Diagności w takich miejscach są całkowicie świadomi jednego. Tego, że mogą odpowiadać wręcz karnie, o ile poświadczą nieprawdę o sprawności danego auta. Może się przecież zdarzyć, że w tej samej chwili po przeglądzie albo w krótkim czasie od niego Policja zatrzyma pojazd do testom drogowej. Jeżeli policjant wykryje niedociągnięcia w aucie i zobaczy, że jest ono świeżo po przeglądzie to diagnosta może mieć kłopoty, Jeszcze gorsza sytuacja to wypadek z powodu złego stanu technicznego auta. Jeżeli już samochód był świeżo po przeglądzie, na pewno diagnosta odpowie za to, że podbijając przegląd dopuścił niesprawny pojazd do ruchu.
Sprawny samochód to większe bezpieczeństwo jazdy
Warto dodać, że sprawny samochód to większe bezpieczeństwo zarówno dla osób, które nim jadą jak i dla innych użytkowników dróg. Jeśli na przeglądzie zostały wykryte niedociągnięcia ,należy je wyeliminować i dopiero po ponownym przeglądzie wyjeżdżać na drogi publiczne.

Polecamy: serwis samochodów Zgierz.


Post a Comment