Rzetelny notariusz | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Rzetelny notariusz

W sytuacji preferencje sporządzenia testamentu konieczne będzie odwiedzenie notariusza, dlatego, że jedynie i jedynie potwierdzony notarialnie testament uznawany jest za ważny. Jeżeli osoba będąca spadkobiercą przygotuje testament samemu, ale nie przekaże go do notariusza misją poświadczenia, to taki dokument jest uznawany za nieważny i podział majątku nastąpi w drodze postępowania sądowego, jednak sąd może rozdysponować majątkiem całkiem inaczej, niż zakładałaby to wola osoby zmarłej. Jedynie testament upoważnia do podziału majątku w sposób zgodny z oświadczeniem woli spadkobiercy.

Odpowiedni notariusz Łódź powinien o tym poinformować już w momencie rozmowy dotyczącej potencjalnego sporządzenia aktu notarialnego. Oczywiście spadkodawca powinien także pamiętać o tym, że przygotowanie testamentu lub wcześniejszej darowizny nie będzie wyłączało innych spadkobierców niż obdarowanego z możliwości dochodzeniem zachowku, czyli należnej części majątku spadkodawcy. Zasady wyliczania zachowku są różnorodne w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz wartości majątku do podziału i wysokości ewentualnych wcześniejszych darowizny czy odpisów. Kancelaria notarialna Łódź nie prowadzi takich spraw, dlatego że w sytuacji roszczenia o zachowek konieczne jest skontaktowanie się z prawnikiem działającym w niemal majątkowym i spadkowym. Notariusz może tylko przekazać informację dotyczące sposobu przeprowadzenia procedury spadkowej i zalet oraz wad potencjalnego testamentu a także poinformować spadkodawcę o możliwym przebiegu dalszego postępowania.

Zobacz także: notariusz łódź.

FacebookTwitterGoogle+Share


Post a Comment