Liberalizm gospodarczy | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Liberalizm gospodarczy

 

Jak wygląda doskonałe państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się należycie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Właściwie każdy posiada tyle, że nie zazdrości innym. W idealnym państwie nie ma ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednak możliwe? Czy gdyby rzeczywiście udałoby się zdobyć taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednakże państwo liberalne jest odpowiednim sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system z pewnością miałby swoje plusy. Większa swoboda działania. Całkowity brak sprawdzeniu ze strony państwa. Ale były aby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli każdy mógłby robić to, co pragnie i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu wyborów inwestycyjnych mógłby doprowadzać do finansowego krachu kompletne państwo. Liberalizm to właściwy nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia testom. Do upadku moralności też. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one zależne, i od naszej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Więcej: http://www.liberalizm.eu/liberalizm-ekonomiczny/


Post a Comment