Miejskie systemy parkingowe | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Miejskie systemy parkingowe

Kilka osób przyjeżdżających do danego aglomeracje coraz częściej spotyka się z tym, że na jego terenie znajduje się nowoczesny system parkingowy. W współzależności od aglomeracje i uchwały rady miejskiej regulowanie opłat parkingowych obowiązujących na terenie danego miasta jest czy tez bywa uzależnione od przyjętej przez radnych uchwały miejskiej określającej w jasny i wyraźny sposób zasady obowiązujące w tym aktualnie zakresie.

W celu ułatwienia dokonywania opłat przez kierowcę przybywającego do miasta na jego terenie w określonej odległości od siebie znajduje się przyszłościowy parkometr umożliwiający i na pewno bardzo mocno ułatwiający dokonywanie opłat parkingowych. Co więcej na urządzeniu tym albo w jego bardzo bliskiej odległości znajduje się zazwyczaj informacja ile kosztuje godzina parkowania , a ponadto w jakie dni godziny te są płatne. W wielu miastach strefa płatnego parkowania obowiązuje w konkretnie określonych godzinach oraz dodatkowo pewnych dniach. Dość w dużej liczbie przypadków się zdarza, że parkomat nie pobiera opłat w weekendy i święta, co na pewno wpływa na zwiększone zadowolenie kierowców przybywających do konkretnego miasta. Nieco całkiem inaczej ma możliwość wyglądać sytuacja w miejscach, w których zamontowane są szlabany i aby móc je przekroczyć i wjechać oraz dodatkowo wyjechać naszym samochodem z terenu parkingu zmuszeni jesteśmy do dokonania opłaty. Takie miejsca są zazwyczaj płatne zarówno w dni powszednie jak i weekendy i święta. Dlatego również w celu uniknięcia mandatu od straży miejskiej po przybyciu do konkretnego ośrodki miejskie najlepiej jest odnaleźć i sprawdzić godziny płatnego parkowania.
Zobacz także: parkomat .


Post a Comment