Epoki w literaturze | Moje blogowanie

Bloguje bo to kocham

Epoki w literaturze

Literatura to rzeczywiście fascynujący temat. Zwłaszcza ciekawe wydają się epoki literackie, które wyróżniały się cechami charakterystycznymi, które pozwalały je wyeksponować od pozostałych. Warto wspomnieć o tym, że takie epoki następowały po sobie w sposób powolny a także stopniowy.

Z całkowitą czyli stu procentową pewnością warto także zapoznać się z utworami charakterystycznymi dla danej epoki.
Literatura – co warto wiedzieć?
Na początku powinno się podkreślić, że epoki literackie to głównie utwory z tego okresu, które wyróżniały się charakterystycznymi motywami, niemniej jednak także ideami czy też poglądami dla danego okresu. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że takie epoki były ulokowane w różnorakich okresach, a więc również bardzo istotnych wydarzeniach historycznych. W dodatku, warto także poszerzyć własne informacje na temat poszczególnych epok przykładowo takich jak starożytność średniowiecze czy także renesans. Jeżeli chodzi na przykład o starożytność, to spore zainteresowanie wzbudza między innymi mitologia grecka, rzymska, niemniej jednak też poglądy filozoficzne które pojawiają się w tym okresie czasu. Warto wspomnieć również o tym, że starożytność to niesamowite dzieła na przykład tj. Iliada czy także Odyseja. Dla epok literackich bardzo charakterystyczne są motywy literackie. Takie motywy znajdziemy w utworach danego okresu, a więc charakterystyczne elementy powtarzające się w utworach danej epoki. Warto mieć na uwadze, że różnią się one sposobem przedstawiania w utworach. Jeśli chodzi przykładowo antyk to takim charakterystycznym motywem był oczywiście humanizm.

Polecam: iliada.


Post a Comment